fbpx

Privacy policy

Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
 • Wij beperken deze persoonsgegevens tot die gegevens die nodig zijn voor het verwerken van uw bestelling
 • Wij vragen u om toestemming voor het verwerken van uw gegevens in gevallen waarin uw toestemming vereist is.
 • Wij nemen beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit geldt ook voor partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens bij ons op te vragen ter inzage, te corrigeren of te verwijderen.
In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor dit is.

Persoonsgegevens

Wanneer u deze website of andere websites van Healthcare Company BV bezoekt en een bestelling plaatst vragen wij u een aantal persoonlijke gegevens in te vullen voor een succesvolle aflevering van uw bestelling. Wij gebruiken de persoonlijke gegevens welke u tijdens het bestellen invult alleen om uw bestelling in goede orde te bezorgen. Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • naam, adres en woonplaats
 • telefoonnummer
 • factuuradres
 • emailadres
 • betalingsgegevens
 • geslacht, als wordt gekozen voor achteraf betalen
 • geboortedatum, als wordt gekozen voor achteraf betalen
 • IP adres
 • Orderhistorie

 

Waarom verzamelen wij gegevens:

Wij gebruiken uw NAW gegevens om uw order snel en correct af te handelen.
Wij gebruiken uw betaalgegevens om uw order te kunnen afhandelen.
Wij gebruiken uw emailadres om u op de hoogte te houden van uw bestelling. Eventueel kunnen wij u bellen over uw bestelling.
Wij bewaren uw bestelhistorie met uw betaalgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.
Op verzoek van bevoegde instanties kunnen wij uw gegevens (IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens) verstrekken aan derden t.b.v. fraudepreventie of criminele activiteiten.
Het opgeven van uw geboortedatum en geslacht is alleen verplicht als u gebruik wil maken van de diensten van Afterpay of Billink om achteraf te betalen. Het verstrekken van deze gegevens is niet verplicht maar dan kunt u geen gebruik maken van deze betaalmethode. Ons bedrijf heeft geen inzage in acceptatie gegevens van deze bedrijven.

Voor het afhandelen van uw bestelling kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden geven. Hierover leest u meer in deze privacy verklaring.

U kunt ons vragen stellen via verschillende kanalen. Dit zijn chat, email en telefoon. U kiest zelf welke gegevens u ons verstrekt. Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording van uw vraag.

Uw privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en behandelen uw persoonlijke gegevens dan ook met zorg en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw privacy wordt op de volgende manieren beschermd:

 • Uw persoonlijke informatie wordt nimmer doorverkocht aan derden
 • Uw gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen
 • Uw transactiegegevens worden via een SSL-verbinding verwerkt
 • Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling

Gegevens verstrekken aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van uw bestelling en mogen uw gegevens alleen gebruiken voor zover dat nodig is voor het afhandelen van de bestelling. De veilige verwerking van uw gegevens wordt gewaarborgd door een bewerkersovereenkomst tussen Healthcare Company BV en de partner. Wij werken samen met verschillende logistieke partners en de payment provider (Pay.nl) voor het verwerken van de betalingen. Indien u achteraf wilt betalen dan kan dat via de service van Afterpay of Billink.

Als u uzelf aanmeld voor onze nieuwsbrief dat wordt uw email adres opgeslagen in onze database. U kunt dan nieuwsbrieven en reclame uitingen ontvangen. U kunt zich te allen tijde laten verwijderen uit deze database. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Het gebruik van Cookies

Deze website of andere websites van Healthcare Company BV maken gebruik van cookies. ‘Cookies’ zijn kleine bestandjes die er voor zorgen dat onze webshop goed functioneert. Een product aan de winkelwagen toevoegen en deze onthouden tijdens uw sessie wordt gedaan door middel van een ‘cookie’. Zo zijn er nog tal van andere cookies die het online winkelen voor u aangenamer maken. Om het gebruik van onze site inzichtelijk te krijgen en te optimaliseren maken wij (net als alle andere sites) gebruik van Google Analytics. Dit programma laat ons onder andere zien welke pagina’s (veel) bezocht worden door onze bezoekers en tal van andere statistieken. Google Analytics vertelt ons niks over u als persoon. Het geeft ons enkel inzicht in uw gedrag op onze site. Door dit inzichtelijk te krijgen kunnen wij onze site continue optimaliseren en verbeteren.

Kan ik cookies weigeren?

De meeste browser bieden u deze optie. Het weigeren van cookies kan resulteren in een slecht functionerende site. Wij adviseren daarom om de cookies toe te staan. Indien u vragen heeft over cookies, het gebruik van cookies of over uw privacy kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestelling af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om op te vragen welke gegevens wij met uw toestemming gebruiken, of aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw internetbrowser. Als de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

De informatie die u op deze site vindt is met de grootste zorg voor u samengesteld. Het kan echter voorkomen dat deze informatie onvolledig of onjuist is. Healthcare Company BV sluit alle aansprakelijkheid voor schade uit, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of verband houdt met het gebruik van de informatie die u op deze site vindt.

Healthcare Company BV
De Corridor 4
3621 ZB Breukelen
telefoonnummer: 0346-700 230